Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197927 hoặc 089 9197927 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi tầm trưa đầu giờ chiều
Hỗ trợ tài chính
Hỗ trợ tài chính

    089 919 7912089 919 7913089 919 7914089 919 7915089 919 7916089 919 7917089 919 7918089 919 7919089 919 7920089 919 7921089 919 7922089 919 7923089 919 7924089 919 7925089 919 7926089 919 7927089 919 7928089 919 7929089 919 7930089 919 7931089 919 7932089 919 7933089 919 7934089 919 7935089 919 7936089 919 7937089 919 7938089 919 7939089 919 7940089 919 7941

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197927 / 089 9197927 / 089 919 7927 …

4376

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197927 hoặc 089 9197927 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha