Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197844 hoặc 089 9197844 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Mình không nghe luôn. Điện thoại mình tự báo là số spam

    089 919 7829089 919 7830089 919 7831089 919 7832089 919 7833089 919 7834089 919 7835089 919 7836089 919 7837089 919 7838089 919 7839089 919 7840089 919 7841089 919 7842089 919 7843089 919 7844089 919 7845089 919 7846089 919 7847089 919 7848089 919 7849089 919 7850089 919 7851089 919 7852089 919 7853089 919 7854089 919 7855089 919 7856089 919 7857089 919 7858

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197844 / 089 9197844 / 089 919 7844 …

4077

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197844 hoặc 089 9197844 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha