Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197775 hoặc 089 9197775 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo, tư vấn chứng khoán

    089 919 7760089 919 7761089 919 7762089 919 7763089 919 7764089 919 7765089 919 7766089 919 7767089 919 7768089 919 7769089 919 7770089 919 7771089 919 7772089 919 7773089 919 7774089 919 7775089 919 7776089 919 7777089 919 7778089 919 7779089 919 7780089 919 7781089 919 7782089 919 7783089 919 7784089 919 7785089 919 7786089 919 7787089 919 7788089 919 7789

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197775 / 089 9197775 / 089 919 7775 …

4230

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197775 hoặc 089 9197775 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha