Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197761 hoặc 089 9197761 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Kêu tư vấn công việc mà ko biết công việc gì

    089 919 7746089 919 7747089 919 7748089 919 7749089 919 7750089 919 7751089 919 7752089 919 7753089 919 7754089 919 7755089 919 7756089 919 7757089 919 7758089 919 7759089 919 7760089 919 7761089 919 7762089 919 7763089 919 7764089 919 7765089 919 7766089 919 7767089 919 7768089 919 7769089 919 7770089 919 7771089 919 7772089 919 7773089 919 7774089 919 7775

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197761 / 089 9197761 / 089 919 7761 …

4264

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197761 hoặc 089 9197761 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha