Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197632 hoặc 089 9197632 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi bắt máy lên im ru
Nhá máy, nghe tò tí te, không trả lời

Nhá máy, chưa rõ nguyên nhân
Nhá máy, chưa rõ nguyên nhân
Nhá máy, nghe tò tí te, không trả lời

    089 919 7617089 919 7618089 919 7619089 919 7620089 919 7621089 919 7622089 919 7623089 919 7624089 919 7625089 919 7626089 919 7627089 919 7628089 919 7629089 919 7630089 919 7631089 919 7632089 919 7633089 919 7634089 919 7635089 919 7636089 919 7637089 919 7638089 919 7639089 919 7640089 919 7641089 919 7642089 919 7643089 919 7644089 919 7645089 919 7646

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197632 / 089 9197632 / 089 919 7632 …

4041

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197632 hoặc 089 9197632 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha