Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197558 hoặc 089 9197558 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi làm phiền

    089 919 7543089 919 7544089 919 7545089 919 7546089 919 7547089 919 7548089 919 7549089 919 7550089 919 7551089 919 7552089 919 7553089 919 7554089 919 7555089 919 7556089 919 7557089 919 7558089 919 7559089 919 7560089 919 7561089 919 7562089 919 7563089 919 7564089 919 7565089 919 7566089 919 7567089 919 7568089 919 7569089 919 7570089 919 7571089 919 7572

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197558 / 089 9197558 / 089 919 7558 …

4559

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197558 hoặc 089 9197558 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha