Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197544 hoặc 089 9197544 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi điện quảng cáo môi giới chứng khoán

    089 919 7529089 919 7530089 919 7531089 919 7532089 919 7533089 919 7534089 919 7535089 919 7536089 919 7537089 919 7538089 919 7539089 919 7540089 919 7541089 919 7542089 919 7543089 919 7544089 919 7545089 919 7546089 919 7547089 919 7548089 919 7549089 919 7550089 919 7551089 919 7552089 919 7553089 919 7554089 919 7555089 919 7556089 919 7557089 919 7558

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197544 / 089 9197544 / 089 919 7544 …

4083

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197544 hoặc 089 9197544 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha