Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899197502 hoặc 089 9197502 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số đâu vậy cộng đồng

    089 919 7487089 919 7488089 919 7489089 919 7490089 919 7491089 919 7492089 919 7493089 919 7494089 919 7495089 919 7496089 919 7497089 919 7498089 919 7499089 919 7500089 919 7501089 919 7502089 919 7503089 919 7504089 919 7505089 919 7506089 919 7507089 919 7508089 919 7509089 919 7510089 919 7511089 919 7512089 919 7513089 919 7514089 919 7515089 919 7516

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899197502 / 089 9197502 / 089 919 7502 …

4177

Nếu ai bị Số điện thoại 0899197502 hoặc 089 9197502 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha