Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899195924 hoặc 089 9195924 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi điện lừa đảo

    089 919 5909089 919 5910089 919 5911089 919 5912089 919 5913089 919 5914089 919 5915089 919 5916089 919 5917089 919 5918089 919 5919089 919 5920089 919 5921089 919 5922089 919 5923089 919 5924089 919 5925089 919 5926089 919 5927089 919 5928089 919 5929089 919 5930089 919 5931089 919 5932089 919 5933089 919 5934089 919 5935089 919 5936089 919 5937089 919 5938

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899195924 / 089 9195924 / 089 919 5924 …

4060

Nếu ai bị Số điện thoại 0899195924 hoặc 089 9195924 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha