Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899187335 hoặc 089 9187335 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần

    089 918 7320089 918 7321089 918 7322089 918 7323089 918 7324089 918 7325089 918 7326089 918 7327089 918 7328089 918 7329089 918 7330089 918 7331089 918 7332089 918 7333089 918 7334089 918 7335089 918 7336089 918 7337089 918 7338089 918 7339089 918 7340089 918 7341089 918 7342089 918 7343089 918 7344089 918 7345089 918 7346089 918 7347089 918 7348089 918 7349

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899187335 / 089 9187335 / 089 918 7335 …

4492

Nếu ai bị Số điện thoại 0899187335 hoặc 089 9187335 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha