Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899187327 hoặc 089 9187327 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo nhá máy

    089 918 7312089 918 7313089 918 7314089 918 7315089 918 7316089 918 7317089 918 7318089 918 7319089 918 7320089 918 7321089 918 7322089 918 7323089 918 7324089 918 7325089 918 7326089 918 7327089 918 7328089 918 7329089 918 7330089 918 7331089 918 7332089 918 7333089 918 7334089 918 7335089 918 7336089 918 7337089 918 7338089 918 7339089 918 7340089 918 7341

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899187327 / 089 9187327 / 089 918 7327 …

4104

Nếu ai bị Số điện thoại 0899187327 hoặc 089 9187327 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha