Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899187290 hoặc 089 9187290 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 10 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy mất dạy
Nhá máy
Nhá máy

    089 918 7275089 918 7276089 918 7277089 918 7278089 918 7279089 918 7280089 918 7281089 918 7282089 918 7283089 918 7284089 918 7285089 918 7286089 918 7287089 918 7288089 918 7289089 918 7290089 918 7291089 918 7292089 918 7293089 918 7294089 918 7295089 918 7296089 918 7297089 918 7298089 918 7299089 918 7300089 918 7301089 918 7302089 918 7303089 918 7304

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899187290 / 089 9187290 / 089 918 7290 …

4212

Nếu ai bị Số điện thoại 0899187290 hoặc 089 9187290 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha