Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899187202 hoặc 089 9187202 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Ko nghe máy

    089 918 7187089 918 7188089 918 7189089 918 7190089 918 7191089 918 7192089 918 7193089 918 7194089 918 7195089 918 7196089 918 7197089 918 7198089 918 7199089 918 7200089 918 7201089 918 7202089 918 7203089 918 7204089 918 7205089 918 7206089 918 7207089 918 7208089 918 7209089 918 7210089 918 7211089 918 7212089 918 7213089 918 7214089 918 7215089 918 7216

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899187202 / 089 9187202 / 089 918 7202 …

4534

Nếu ai bị Số điện thoại 0899187202 hoặc 089 9187202 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha