Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899187119 hoặc 089 9187119 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi tới ko nói chuyện mà nghe tiếng nhạc
Điện thoại lửa đảo, chỉ nhá máy
Điện thoại lửa đảo, chỉ nhá máy

    089 918 7104089 918 7105089 918 7106089 918 7107089 918 7108089 918 7109089 918 7110089 918 7111089 918 7112089 918 7113089 918 7114089 918 7115089 918 7116089 918 7117089 918 7118089 918 7119089 918 7120089 918 7121089 918 7122089 918 7123089 918 7124089 918 7125089 918 7126089 918 7127089 918 7128089 918 7129089 918 7130089 918 7131089 918 7132089 918 7133

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899187119 / 089 9187119 / 089 918 7119 …

4539

Nếu ai bị Số điện thoại 0899187119 hoặc 089 9187119 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha