Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899186993 hoặc 089 9186993 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy dit con me may

    089 918 6978089 918 6979089 918 6980089 918 6981089 918 6982089 918 6983089 918 6984089 918 6985089 918 6986089 918 6987089 918 6988089 918 6989089 918 6990089 918 6991089 918 6992089 918 6993089 918 6994089 918 6995089 918 6996089 918 6997089 918 6998089 918 6999089 918 7000089 918 7001089 918 7002089 918 7003089 918 7004089 918 7005089 918 7006089 918 7007

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899186993 / 089 9186993 / 089 918 6993 …

4286

Nếu ai bị Số điện thoại 0899186993 hoặc 089 9186993 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha