Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899186901 hoặc 089 9186901 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
quảng cáo

    089 918 6886089 918 6887089 918 6888089 918 6889089 918 6890089 918 6891089 918 6892089 918 6893089 918 6894089 918 6895089 918 6896089 918 6897089 918 6898089 918 6899089 918 6900089 918 6901089 918 6902089 918 6903089 918 6904089 918 6905089 918 6906089 918 6907089 918 6908089 918 6909089 918 6910089 918 6911089 918 6912089 918 6913089 918 6914089 918 6915

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899186901 / 089 9186901 / 089 918 6901 …

4076

Nếu ai bị Số điện thoại 0899186901 hoặc 089 9186901 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha