Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899186877 hoặc 089 9186877 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số gọi tặng quà??? Đáng nghi ngờ.

    089 918 6862089 918 6863089 918 6864089 918 6865089 918 6866089 918 6867089 918 6868089 918 6869089 918 6870089 918 6871089 918 6872089 918 6873089 918 6874089 918 6875089 918 6876089 918 6877089 918 6878089 918 6879089 918 6880089 918 6881089 918 6882089 918 6883089 918 6884089 918 6885089 918 6886089 918 6887089 918 6888089 918 6889089 918 6890089 918 6891

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899186877 / 089 9186877 / 089 918 6877 …

4377

Nếu ai bị Số điện thoại 0899186877 hoặc 089 9186877 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha