Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899186785 hoặc 089 9186785 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 6 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi báo bưu kiện chưa nhận, dấu hiệu lừa đảo

    089 918 6770089 918 6771089 918 6772089 918 6773089 918 6774089 918 6775089 918 6776089 918 6777089 918 6778089 918 6779089 918 6780089 918 6781089 918 6782089 918 6783089 918 6784089 918 6785089 918 6786089 918 6787089 918 6788089 918 6789089 918 6790089 918 6791089 918 6792089 918 6793089 918 6794089 918 6795089 918 6796089 918 6797089 918 6798089 918 6799

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899186785 / 089 9186785 / 089 918 6785 …

4624

Nếu ai bị Số điện thoại 0899186785 hoặc 089 9186785 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha