Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899186697 hoặc 089 9186697 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số này chỉ gọi nháy máy

    089 918 6682089 918 6683089 918 6684089 918 6685089 918 6686089 918 6687089 918 6688089 918 6689089 918 6690089 918 6691089 918 6692089 918 6693089 918 6694089 918 6695089 918 6696089 918 6697089 918 6698089 918 6699089 918 6700089 918 6701089 918 6702089 918 6703089 918 6704089 918 6705089 918 6706089 918 6707089 918 6708089 918 6709089 918 6710089 918 6711

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899186697 / 089 9186697 / 089 918 6697 …

4096

Nếu ai bị Số điện thoại 0899186697 hoặc 089 9186697 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha