Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899186653 hoặc 089 9186653 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tiếp thị

    089 918 6638089 918 6639089 918 6640089 918 6641089 918 6642089 918 6643089 918 6644089 918 6645089 918 6646089 918 6647089 918 6648089 918 6649089 918 6650089 918 6651089 918 6652089 918 6653089 918 6654089 918 6655089 918 6656089 918 6657089 918 6658089 918 6659089 918 6660089 918 6661089 918 6662089 918 6663089 918 6664089 918 6665089 918 6666089 918 6667

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899186653 / 089 9186653 / 089 918 6653 …

4625

Nếu ai bị Số điện thoại 0899186653 hoặc 089 9186653 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha