Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899186627 hoặc 089 9186627 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo tik tok nói chuyện bất lịch sự

    089 918 6612089 918 6613089 918 6614089 918 6615089 918 6616089 918 6617089 918 6618089 918 6619089 918 6620089 918 6621089 918 6622089 918 6623089 918 6624089 918 6625089 918 6626089 918 6627089 918 6628089 918 6629089 918 6630089 918 6631089 918 6632089 918 6633089 918 6634089 918 6635089 918 6636089 918 6637089 918 6638089 918 6639089 918 6640089 918 6641

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899186627 / 089 9186627 / 089 918 6627 …

4225

Nếu ai bị Số điện thoại 0899186627 hoặc 089 9186627 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha