Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899186616 hoặc 089 9186616 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
lừa đảo

    089 918 6601089 918 6602089 918 6603089 918 6604089 918 6605089 918 6606089 918 6607089 918 6608089 918 6609089 918 6610089 918 6611089 918 6612089 918 6613089 918 6614089 918 6615089 918 6616089 918 6617089 918 6618089 918 6619089 918 6620089 918 6621089 918 6622089 918 6623089 918 6624089 918 6625089 918 6626089 918 6627089 918 6628089 918 6629089 918 6630

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899186616 / 089 9186616 / 089 918 6616 …

4536

Nếu ai bị Số điện thoại 0899186616 hoặc 089 9186616 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha