Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899184399 hoặc 089 9184399 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    089 918 4384089 918 4385089 918 4386089 918 4387089 918 4388089 918 4389089 918 4390089 918 4391089 918 4392089 918 4393089 918 4394089 918 4395089 918 4396089 918 4397089 918 4398089 918 4399089 918 4400089 918 4401089 918 4402089 918 4403089 918 4404089 918 4405089 918 4406089 918 4407089 918 4408089 918 4409089 918 4410089 918 4411089 918 4412089 918 4413

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899184399 / 089 9184399 / 089 918 4399 …

4113

Nếu ai bị Số điện thoại 0899184399 hoặc 089 9184399 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha