Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899184315 hoặc 089 9184315 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
số này của ai

    089 918 4300089 918 4301089 918 4302089 918 4303089 918 4304089 918 4305089 918 4306089 918 4307089 918 4308089 918 4309089 918 4310089 918 4311089 918 4312089 918 4313089 918 4314089 918 4315089 918 4316089 918 4317089 918 4318089 918 4319089 918 4320089 918 4321089 918 4322089 918 4323089 918 4324089 918 4325089 918 4326089 918 4327089 918 4328089 918 4329

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899184315 / 089 9184315 / 089 918 4315 …

4443

Nếu ai bị Số điện thoại 0899184315 hoặc 089 9184315 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha