Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 089917783 hoặc 089 917783 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nghe tiếng game

    089 917 768089 917 769089 917 770089 917 771089 917 772089 917 773089 917 774089 917 775089 917 776089 917 777089 917 778089 917 779089 917 780089 917 781089 917 782089 917 783089 917 784089 917 785089 917 786089 917 787089 917 788089 917 789089 917 790089 917 791089 917 792089 917 793089 917 794089 917 795089 917 796089 917 797

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 089917783 / 089 917783 / 089 917 783 …

4615

Nếu ai bị Số điện thoại 089917783 hoặc 089 917783 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha