Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899176599 hoặc 089 9176599 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nhá máy

    089 917 6584089 917 6585089 917 6586089 917 6587089 917 6588089 917 6589089 917 6590089 917 6591089 917 6592089 917 6593089 917 6594089 917 6595089 917 6596089 917 6597089 917 6598089 917 6599089 917 6600089 917 6601089 917 6602089 917 6603089 917 6604089 917 6605089 917 6606089 917 6607089 917 6608089 917 6609089 917 6610089 917 6611089 917 6612089 917 6613

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899176599 / 089 9176599 / 089 917 6599 …

4441

Nếu ai bị Số điện thoại 0899176599 hoặc 089 9176599 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha