Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899176437 hoặc 089 9176437 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
không gọi ngược lại được. Lừa đảo
Lừa đảo
Lừa đảo

    089 917 6422089 917 6423089 917 6424089 917 6425089 917 6426089 917 6427089 917 6428089 917 6429089 917 6430089 917 6431089 917 6432089 917 6433089 917 6434089 917 6435089 917 6436089 917 6437089 917 6438089 917 6439089 917 6440089 917 6441089 917 6442089 917 6443089 917 6444089 917 6445089 917 6446089 917 6447089 917 6448089 917 6449089 917 6450089 917 6451

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899176437 / 089 9176437 / 089 917 6437 …

4547

Nếu ai bị Số điện thoại 0899176437 hoặc 089 9176437 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha