Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899176424 hoặc 089 9176424 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi điện spam

    089 917 6409089 917 6410089 917 6411089 917 6412089 917 6413089 917 6414089 917 6415089 917 6416089 917 6417089 917 6418089 917 6419089 917 6420089 917 6421089 917 6422089 917 6423089 917 6424089 917 6425089 917 6426089 917 6427089 917 6428089 917 6429089 917 6430089 917 6431089 917 6432089 917 6433089 917 6434089 917 6435089 917 6436089 917 6437089 917 6438

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899176424 / 089 9176424 / 089 917 6424 …

4122

Nếu ai bị Số điện thoại 0899176424 hoặc 089 9176424 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha