Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899176278 hoặc 089 9176278 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    089 917 6263089 917 6264089 917 6265089 917 6266089 917 6267089 917 6268089 917 6269089 917 6270089 917 6271089 917 6272089 917 6273089 917 6274089 917 6275089 917 6276089 917 6277089 917 6278089 917 6279089 917 6280089 917 6281089 917 6282089 917 6283089 917 6284089 917 6285089 917 6286089 917 6287089 917 6288089 917 6289089 917 6290089 917 6291089 917 6292

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899176278 / 089 9176278 / 089 917 6278 …

4040

Nếu ai bị Số điện thoại 0899176278 hoặc 089 9176278 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha