Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899176217 hoặc 089 9176217 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy

    089 917 6202089 917 6203089 917 6204089 917 6205089 917 6206089 917 6207089 917 6208089 917 6209089 917 6210089 917 6211089 917 6212089 917 6213089 917 6214089 917 6215089 917 6216089 917 6217089 917 6218089 917 6219089 917 6220089 917 6221089 917 6222089 917 6223089 917 6224089 917 6225089 917 6226089 917 6227089 917 6228089 917 6229089 917 6230089 917 6231

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899176217 / 089 9176217 / 089 917 6217 …

4221

Nếu ai bị Số điện thoại 0899176217 hoặc 089 9176217 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha