Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899176024 hoặc 089 9176024 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 5 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy!
Nhá máy xong im re
Nhá máy xong im re

    089 917 6009089 917 6010089 917 6011089 917 6012089 917 6013089 917 6014089 917 6015089 917 6016089 917 6017089 917 6018089 917 6019089 917 6020089 917 6021089 917 6022089 917 6023089 917 6024089 917 6025089 917 6026089 917 6027089 917 6028089 917 6029089 917 6030089 917 6031089 917 6032089 917 6033089 917 6034089 917 6035089 917 6036089 917 6037089 917 6038

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899176024 / 089 9176024 / 089 917 6024 …

4255

Nếu ai bị Số điện thoại 0899176024 hoặc 089 9176024 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha