Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899175955 hoặc 089 9175955 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 4 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Chỉ nghe tiếng nhạc, không ai trả lời

    089 917 5940089 917 5941089 917 5942089 917 5943089 917 5944089 917 5945089 917 5946089 917 5947089 917 5948089 917 5949089 917 5950089 917 5951089 917 5952089 917 5953089 917 5954089 917 5955089 917 5956089 917 5957089 917 5958089 917 5959089 917 5960089 917 5961089 917 5962089 917 5963089 917 5964089 917 5965089 917 5966089 917 5967089 917 5968089 917 5969

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899175955 / 089 9175955 / 089 917 5955 …

4454

Nếu ai bị Số điện thoại 0899175955 hoặc 089 9175955 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha