Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899175940 hoặc 089 9175940 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 20 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tư vấn tài chính
Nhá máy
Nhá máy

    089 917 5925089 917 5926089 917 5927089 917 5928089 917 5929089 917 5930089 917 5931089 917 5932089 917 5933089 917 5934089 917 5935089 917 5936089 917 5937089 917 5938089 917 5939089 917 5940089 917 5941089 917 5942089 917 5943089 917 5944089 917 5945089 917 5946089 917 5947089 917 5948089 917 5949089 917 5950089 917 5951089 917 5952089 917 5953089 917 5954

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899175940 / 089 9175940 / 089 917 5940 …

4264

Nếu ai bị Số điện thoại 0899175940 hoặc 089 9175940 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha