Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899175800 hoặc 089 9175800 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 7 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    089 917 5785089 917 5786089 917 5787089 917 5788089 917 5789089 917 5790089 917 5791089 917 5792089 917 5793089 917 5794089 917 5795089 917 5796089 917 5797089 917 5798089 917 5799089 917 5800089 917 5801089 917 5802089 917 5803089 917 5804089 917 5805089 917 5806089 917 5807089 917 5808089 917 5809089 917 5810089 917 5811089 917 5812089 917 5813089 917 5814

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899175800 / 089 9175800 / 089 917 5800 …

4603

Nếu ai bị Số điện thoại 0899175800 hoặc 089 9175800 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha