Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899175730 hoặc 089 9175730 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Tự nhiên hỏi mình có xem clip tiktok k???

    089 917 5715089 917 5716089 917 5717089 917 5718089 917 5719089 917 5720089 917 5721089 917 5722089 917 5723089 917 5724089 917 5725089 917 5726089 917 5727089 917 5728089 917 5729089 917 5730089 917 5731089 917 5732089 917 5733089 917 5734089 917 5735089 917 5736089 917 5737089 917 5738089 917 5739089 917 5740089 917 5741089 917 5742089 917 5743089 917 5744

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899175730 / 089 9175730 / 089 917 5730 …

4316

Nếu ai bị Số điện thoại 0899175730 hoặc 089 9175730 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha