Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899159699 hoặc 089 9159699 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Quảng cáo bất động sản

    089 915 9684089 915 9685089 915 9686089 915 9687089 915 9688089 915 9689089 915 9690089 915 9691089 915 9692089 915 9693089 915 9694089 915 9695089 915 9696089 915 9697089 915 9698089 915 9699089 915 9700089 915 9701089 915 9702089 915 9703089 915 9704089 915 9705089 915 9706089 915 9707089 915 9708089 915 9709089 915 9710089 915 9711089 915 9712089 915 9713

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899159699 / 089 9159699 / 089 915 9699 …

4319

Nếu ai bị Số điện thoại 0899159699 hoặc 089 9159699 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha