Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0899097545 hoặc 089 9097545 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo

    089 909 7530089 909 7531089 909 7532089 909 7533089 909 7534089 909 7535089 909 7536089 909 7537089 909 7538089 909 7539089 909 7540089 909 7541089 909 7542089 909 7543089 909 7544089 909 7545089 909 7546089 909 7547089 909 7548089 909 7549089 909 7550089 909 7551089 909 7552089 909 7553089 909 7554089 909 7555089 909 7556089 909 7557089 909 7558089 909 7559

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0899097545 / 089 9097545 / 089 909 7545 …

4236

Nếu ai bị Số điện thoại 0899097545 hoặc 089 9097545 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha