Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0898664222 hoặc 089 8664222 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
gọi khủng bố

    089 866 4207089 866 4208089 866 4209089 866 4210089 866 4211089 866 4212089 866 4213089 866 4214089 866 4215089 866 4216089 866 4217089 866 4218089 866 4219089 866 4220089 866 4221089 866 4222089 866 4223089 866 4224089 866 4225089 866 4226089 866 4227089 866 4228089 866 4229089 866 4230089 866 4231089 866 4232089 866 4233089 866 4234089 866 4235089 866 4236

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0898664222 / 089 8664222 / 089 866 4222 …

4358

Nếu ai bị Số điện thoại 0898664222 hoặc 089 8664222 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha