Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0898161112 hoặc 089 8161112 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Lừa đảo!

    089 816 1097089 816 1098089 816 1099089 816 1100089 816 1101089 816 1102089 816 1103089 816 1104089 816 1105089 816 1106089 816 1107089 816 1108089 816 1109089 816 1110089 816 1111089 816 1112089 816 1113089 816 1114089 816 1115089 816 1116089 816 1117089 816 1118089 816 1119089 816 1120089 816 1121089 816 1122089 816 1123089 816 1124089 816 1125089 816 1126

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0898161112 / 089 8161112 / 089 816 1112 …

4337

Nếu ai bị Số điện thoại 0898161112 hoặc 089 8161112 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha