Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896457171 hoặc 089 6457171 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Báo vay nợ

    089 645 7156089 645 7157089 645 7158089 645 7159089 645 7160089 645 7161089 645 7162089 645 7163089 645 7164089 645 7165089 645 7166089 645 7167089 645 7168089 645 7169089 645 7170089 645 7171089 645 7172089 645 7173089 645 7174089 645 7175089 645 7176089 645 7177089 645 7178089 645 7179089 645 7180089 645 7181089 645 7182089 645 7183089 645 7184089 645 7185

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896457171 / 089 6457171 / 089 645 7171 …

4237

Nếu ai bị Số điện thoại 0896457171 hoặc 089 6457171 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha