Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 089616887 hoặc 089 616887 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nghe máy k thấy bảo alo

    089 616 872089 616 873089 616 874089 616 875089 616 876089 616 877089 616 878089 616 879089 616 880089 616 881089 616 882089 616 883089 616 884089 616 885089 616 886089 616 887089 616 888089 616 889089 616 890089 616 891089 616 892089 616 893089 616 894089 616 895089 616 896089 616 897089 616 898089 616 899089 616 900089 616 901

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 089616887 / 089 616887 / 089 616 887 …

4256

Nếu ai bị Số điện thoại 089616887 hoặc 089 616887 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha