Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896168786 hoặc 089 6168786 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy, lừa đảo

    089 616 8771089 616 8772089 616 8773089 616 8774089 616 8775089 616 8776089 616 8777089 616 8778089 616 8779089 616 8780089 616 8781089 616 8782089 616 8783089 616 8784089 616 8785089 616 8786089 616 8787089 616 8788089 616 8789089 616 8790089 616 8791089 616 8792089 616 8793089 616 8794089 616 8795089 616 8796089 616 8797089 616 8798089 616 8799089 616 8800

Từ khóa chờ duyệt khác

    086 914 8033098 200 6577098 761 1250097 983 2504090 559 2183023 536 78382094 888 2514065 165 0226093 377 6883025 199 99129093 694 0025096 983 2119089 645 5943026 002 4669079 614 2890093 907 8206021 588 86119018 558 662217

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896168786 / 089 6168786 / 089 616 8786 …

4254

Nếu ai bị Số điện thoại 0896168786 hoặc 089 6168786 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha