Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896168703 hoặc 089 6168703 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
nháy máy

    089 616 8688089 616 8689089 616 8690089 616 8691089 616 8692089 616 8693089 616 8694089 616 8695089 616 8696089 616 8697089 616 8698089 616 8699089 616 8700089 616 8701089 616 8702089 616 8703089 616 8704089 616 8705089 616 8706089 616 8707089 616 8708089 616 8709089 616 8710089 616 8711089 616 8712089 616 8713089 616 8714089 616 8715089 616 8716089 616 8717

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896168703 / 089 6168703 / 089 616 8703 …

4066

Nếu ai bị Số điện thoại 0896168703 hoặc 089 6168703 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha