Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896168672 hoặc 089 6168672 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Hăm doạ, khủng bố tinh thần người khác

    089 616 8657089 616 8658089 616 8659089 616 8660089 616 8661089 616 8662089 616 8663089 616 8664089 616 8665089 616 8666089 616 8667089 616 8668089 616 8669089 616 8670089 616 8671089 616 8672089 616 8673089 616 8674089 616 8675089 616 8676089 616 8677089 616 8678089 616 8679089 616 8680089 616 8681089 616 8682089 616 8683089 616 8684089 616 8685089 616 8686

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896168672 / 089 6168672 / 089 616 8672 …

4296

Nếu ai bị Số điện thoại 0896168672 hoặc 089 6168672 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha