Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896168319 hoặc 089 6168319 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Phone lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Bịp bợm

    089 616 8304089 616 8305089 616 8306089 616 8307089 616 8308089 616 8309089 616 8310089 616 8311089 616 8312089 616 8313089 616 8314089 616 8315089 616 8316089 616 8317089 616 8318089 616 8319089 616 8320089 616 8321089 616 8322089 616 8323089 616 8324089 616 8325089 616 8326089 616 8327089 616 8328089 616 8329089 616 8330089 616 8331089 616 8332089 616 8333

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896168319 / 089 6168319 / 089 616 8319 …

4590

Nếu ai bị Số điện thoại 0896168319 hoặc 089 6168319 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha