Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896160988 hoặc 089 6160988 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 3 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Nhá máy xin bú cu

    089 616 0973089 616 0974089 616 0975089 616 0976089 616 0977089 616 0978089 616 0979089 616 0980089 616 0981089 616 0982089 616 0983089 616 0984089 616 0985089 616 0986089 616 0987089 616 0988089 616 0989089 616 0990089 616 0991089 616 0992089 616 0993089 616 0994089 616 0995089 616 0996089 616 0997089 616 0998089 616 0999089 616 1000089 616 1001089 616 1002

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896160988 / 089 6160988 / 089 616 0988 …

4175

Nếu ai bị Số điện thoại 0896160988 hoặc 089 6160988 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha