Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0896102532 hoặc 089 6102532 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
là của ai

    089 610 2517089 610 2518089 610 2519089 610 2520089 610 2521089 610 2522089 610 2523089 610 2524089 610 2525089 610 2526089 610 2527089 610 2528089 610 2529089 610 2530089 610 2531089 610 2532089 610 2533089 610 2534089 610 2535089 610 2536089 610 2537089 610 2538089 610 2539089 610 2540089 610 2541089 610 2542089 610 2543089 610 2544089 610 2545089 610 2546

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0896102532 / 089 6102532 / 089 610 2532 …

4340

Nếu ai bị Số điện thoại 0896102532 hoặc 089 6102532 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha