Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0888867218 hoặc 088 8867218 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 2 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Số máy lừa đảo cho vay nặng lãi

    088 886 7203088 886 7204088 886 7205088 886 7206088 886 7207088 886 7208088 886 7209088 886 7210088 886 7211088 886 7212088 886 7213088 886 7214088 886 7215088 886 7216088 886 7217088 886 7218088 886 7219088 886 7220088 886 7221088 886 7222088 886 7223088 886 7224088 886 7225088 886 7226088 886 7227088 886 7228088 886 7229088 886 7230088 886 7231088 886 7232

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0888867218 / 088 8867218 / 088 886 7218 …

4278

Nếu ai bị Số điện thoại 0888867218 hoặc 088 8867218 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha