Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0888867198 hoặc 088 8867198 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
Gọi k thấy nói j

    088 886 7183088 886 7184088 886 7185088 886 7186088 886 7187088 886 7188088 886 7189088 886 7190088 886 7191088 886 7192088 886 7193088 886 7194088 886 7195088 886 7196088 886 7197088 886 7198088 886 7199088 886 7200088 886 7201088 886 7202088 886 7203088 886 7204088 886 7205088 886 7206088 886 7207088 886 7208088 886 7209088 886 7210088 886 7211088 886 7212

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0888867198 / 088 8867198 / 088 886 7198 …

4511

Nếu ai bị Số điện thoại 0888867198 hoặc 088 8867198 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha