Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại 0888555111 hoặc 088 8555111 là của ai xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Số người yêu cầu viết bài này: 1 người
Tổng dislike tiêu cực: 1 lần
Tổng Like ( Hữu Ích ) tích cực: 0 lần
dự cảm không lành

    088 855 5096088 855 5097088 855 5098088 855 5099088 855 5100088 855 5101088 855 5102088 855 5103088 855 5104088 855 5105088 855 5106088 855 5107088 855 5108088 855 5109088 855 5110088 855 5111088 855 5112088 855 5113088 855 5114088 855 5115088 855 5116088 855 5117088 855 5118088 855 5119088 855 5120088 855 5121088 855 5122088 855 5123088 855 5124088 855 5125

Thảo luận về Thông tin (Phone hoặc hotline) 0888555111 / 088 8555111 / 088 855 5111 …

4524

Nếu ai bị Số điện thoại 0888555111 hoặc 088 8555111 là của ai nhá máy giống mình thì để lại Bình luận tư vấn mình với nha